August 28, 2021

విమర్శ- పరమార్థం

సంస్థలోని అంతరంగిక చెడుల సంస్కరణ, దాని కార్యకర్తల శిక్షణ, నిర్మాణం కొరకు మేము సహాయం పొందిన మూడో ముఖ్య వనరు ఏమిటంటే తొలి రోజు నుండీ మేము జమాల్లో విమర్శించే హృదయాన్ని జాగృతపరిచే కృషి చేశాము. […]